ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์
และครูผู้ทำหน้าที่สอนและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน