ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ตามโครงการ English Conversation Development โดยพิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน