ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:17โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:33 ]

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101ล./27 พิเศษ 
(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101ล./27 พิเศษ

โพสต์21 ก.ค. 2562 21:06โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:32 ]

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบโรงอาหาร 101ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ

โพสต์6 ก.ย. 2561 18:45โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2562 21:01 ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์6 ก.ย. 2561 18:36โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 18:40 ]


ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 3 เม.ย. 2560 08:30 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์และครู ผู้ทำหน้าที่สอนและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ

โพสต์4 ก.ย. 2561 21:00โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2561 18:38 ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์
และครูผู้ทำหน้าที่สอนและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์4 ก.ย. 2561 01:36โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 20:53 ]


ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 19 เม.ย. 2559 13:30 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ตามโครงการ Intensive English Program โดยพิธีพิเศษ

โพสต์4 ก.ย. 2561 00:42โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 20:55 ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ตามโครงการ Intensive English Program โดยพิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์3 ก.ย. 2561 23:29โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 20:55 ]


ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 08:30 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ตามโครงการ English Conversation Development โดยพิธีพิเศษ

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:57โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 21:01 ]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : จ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ตามโครงการ English Conversation Development โดยพิธีพิเศษ


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 13:00 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดินประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน

โพสต์3 ก.ย. 2561 19:57โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2561 21:03 ]ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน


โพสต์เมื่อ 12 เม.ย. 2559 08:30 โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนสว่างแดนดิน1-10 of 10