ติว ทรูปลูกปัญญา

โพสต์20 มิ.ย. 2562 21:35โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 18:50 ]

   ติวทรูปลูกปัญญา SCHOOL TOUR ณ หอประชุมฟ้า-ขาวเพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนสว่างแดนดิน 17 มิ.ย.2562 เสริมความรู้ด้านการศึกษา และความรู้รอบตัว เช่น บทเรียน ข้อสอบ ข่าวรับตรง แอดมิชชั่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอื่น ๆ.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNU1myZTEI2lEXjtH9b6wresN5v1QQBKPpWQ5rhbl6~%3BNMLBLLCMsP7B6jJBazyBwhOZXe5PSCPwkzkLOANqQOAM0RyKOY~%3BwEIUpm1GAAv4m3H0yuYfY3pVVJWUcapBlRiKJylHhiJPBa7XR6P4IuYFPqe~_Tt~_2qnKBo8zDz~_Rx8CgdI~%3BsZAy4lgy9qrAuUQF4AXZwxAZ1wGtsa7MnChqL~_KNo~_PvSrwUZFhSo9Q~%3BMBKN9t8UJ2m6LwmqvuO~%3BRIsYbcGjg0ZobYWw7YofUAzckUwkxT1hjL9g1ISPEYpwh229vtt63tts6i5iwDLCowL~%3BIQ2KKSKoIxdpxAjay9XnTPAfhSn6FRDKhiEns35g0MEMzU6s4wT4Y8Q~_1V6X1Gto~%3ByhSzFCORSeKc6X0zj~_2K6X~_wrag4mPxVZH8mATPcjM2TZxNh~_11C0k7K96~%3BNO0VPlif~_GTt1e.bps.a.2646840202034264&type=1&__tn__=HH-R


Comments