พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์17 ก.ค. 2562 18:41โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:11 ]

   โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยลูกเสือและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสว่างแดนดินทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี 
   สำหรับการสวนสนามครั้งนี้ เพื่อเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระปรเมทรรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกเสือ เนตรนารี มุ่งสร้างความมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2697368723648078