พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562 -

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:15โดยWebmaster SWD_School

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562
https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2638267469558204&__xts__%5B0%5D=68.ARAeF2H1eTtmNZk_DDgqqsx-tvTyQTVWZ2FzcPq2WnKWfAChf5Cg5qW5HBGiCFL4K_-5gjfnA4oYaYUJUY5Q2jRaB_BAwljgo5zf2w3VYk24Az29XAAMJSVzaUQpaF8ESD6worOkT1NfkjhWoAtzyCk-ik2-YyXVDMACpw_SPlx4-DLVe1a56xlAqlFN8z17h2xJuWf1dNCCVcde6HBbhvu9EPj5RCFiC3wPau0yofAGsA9-bRAzkEJy9Eabn84vW1_XqurN6Ghz9e4SgoAmmb0uyxKVOZVjESiLciMEPmUPgZVVmIbkZufl9KTKiaAc80IZs2BKRjflA2m_wntRX5QlLn_IURdNaf19Ja3sUNyfi8MwE0Ex1kZW9tQqK8-HHo7ZZFZpUVJ7om_lhwH6x_KT3suFsraTuHeAwXNGP6wg8zY9wAy79dCefHRJaFucUc_vk3lQpVFz_6foKU6K4ExYUA&__tn__=-UC-R

Comments