พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:06โดยWebmaster SWD_School

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562

https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2638227362895548&__xts__%5B0%5D=68.ARB79V546iA-Hnoqmo_UppAl9MxJID_yJqDdkCep7J0Pfav4Vd6O2R8rmi9aNlTXfPqSdpNm2bGCToW8c5jjRDcChSKL15AmNI6eHtf9pwKVJfCtzBEzXzeD5L__Lnyq3vprms8auC5Z8N2mJeQNLLVBugmZvp4B0kiloOZo6dKKkoNRF9KIJmyPBLXjfbPtq2gw-X2EuxDf7VKPsFZnM9xXUJUgbYuYbtLHnMKiTjuQ18GQsCsU4ZwaaZZJXNu-1tcfJFFQ3KC5jqWialXC7lZMkfCwhvKm40OVLmriulVTzWJjaKNwahfZgjHegacphxdsJhPx3_rfUMRJROUgS4KaRszkWXBfiGEg8pcBP22IPMQ1kGU26z3rF5huDj3ds1YM-291wpK16XdPbu6WjxxdFJ8qKR2q3H5-W43_Y7JnOEcFCTkHDXl53vuPVDo_BW2UfZHRURywoRxXOaDr4cwVYA&__tn__=-UC-R

Comments