ภาพพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง ของโรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์19 มิ.ย. 2562 01:03โดยWebmaster SWD_School


พานไหว้ครูโรงเรียนสว่างแดนดิน2562 ภาพพานไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้อง ของโรงเรียนสว่างแดนดิน 2562 12 มิ.ย. 2562
https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2636691726382445&__xts__%5B0%5D=68.ARBeIGDZXvOILA0LXK1bh8i0b2Hl-rLZhCUGVPaDm2pi8kl1xDZxpoJ3mW0C4CV6q4pYXYpO8J4ij_R4a1AVG9dtMspC9-SrBe4MqLdRH6szanOTuYvjm2aZBIs2YoQbXblTyf_Q4ytvOmT2nGHvy9J1RRKxr9IY935QMeovWr1TEPYH_5rmLbfr1Mb_NfuPkvOiAdEi1hmAHqOToVn-Yt41M7IGedlrP1FyV--PpY2s3X4y2siyheo3TKQEHNfFl57U-wXDuFpoE5zDhVLkD-gs_01kIgve0BvtNsi5mtuisYxvLlVWQVy86AseIeKVF7166EMwvHstjAXUquPOYH0ZvPh3jYDVD68oYV8mrja5kqDXAJsdiEW52w8HWawtjsXGsRDfFoMjhO4f1RCvPXx1m5osvdZwGZV48cmoKO1MB8QODWdUxa1fYLD5dkztKO0sLTb2cINS5h9jvIZ7QXEwdQ&__tn__=-UC-R

Comments