ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครูและตรวจพานไหว้ครู

โพสต์19 มิ.ย. 2562 00:59โดยWebmaster SWD_School

ภาพบรรยากาศการทำพานไหว้ครูและตรวจพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 12 มิ.ย. 2562
https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2636653333052951&__xts__%5B0%5D=68.ARA9kMRO3sCbADfEvT2qHC84lh_NJSy0Zce8p0-t1uwLwU195WgzhO80LYt-inYfxJXga6AdCfiv87LdEJ28uBm9Zoe7FWXzAbb_-kJZlYUGNTE1nkKVZkalkjyt20mJHccthREokpc7Qm0mXGZxeFJtNQom-lN9LY68PH_MnQ8QjoxkoXK2ZI9m3h-FjbDB6GBe_C6AkkEhYaQ_6BQ0aEJYEq8R46T6t-Fpvh9GXYKyXW3pBo00pK3HkeYNarL-HDT2tZHuA79iFmPxUV-15mMQweJtq8E7BOjAfd1KlzwQgKrLr_-39q1DN8vOU0igtsKjB3FkcztyravJvCVwGtRzdwaRUMcn8XDEsLs5AkmOqGiL8SQ4YGFC8EYn7qGOiuQufKjwSqoPEwY5y5MGkZTCwgi0paUt5Zs2v3eyJ0QbBoXpLYCYcI_x01Ybt_OgYEVoCW2fjEMudq-1vTs_4xltbA&__tn__=-UC-R

Comments