มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562

โพสต์20 มิ.ย. 2562 21:29โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2562 18:52 ]

    มอบเกียรติผู้มีผลการเรียนดี มอบทุนการศึกษามูลนิธิสว่างธรรมไพศาล และมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ในงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสว่างแดนดิน 13 มิ.ย. 2562
https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2638710182847266&__xts__%5B0%5D=68.ARAG2g7oeMLzhqYyqE4F2bY_aGnEYxWXzx2h7lvDhK2zW9UIAlCARnu5zp2fvbq26OmtPk863ZHioVhO_pSNrKNfRIw_KMCqXcVt517IP2YLowLFgxtD6GCfrN337eiDJiBEt3AWuo9Z2--uojM7287bFyU2Uhh5xrZbEZFb2iFTDQ_Y-fO-dkLX_WGxkCvVihn2EwqRvlHKNxBuIJwNYTym82vdxX5wiXc1B_4yTddDZ8l9TPPn5s82bupzs_7a18V5-eQnfqLtm4qX9W5XwdJw-BG8o9Zc0_q6Er2zmPt3A6ozflq8Wm_WxYlJaUwP8tzKbUZvh7c02tcKL1NMBf-s6nR75gCQaZMBlidzQ97WC2hfzFqIE0tZjQsszoEArH2sXKMdLQwQhUgnPrMFG1h5PZp7WEByFu_1Ku-TPaftPxrA1yn06YPYzFtu094Fubwee4anP4WRQeViRLDq-OKZBQ&__tn__=-UC-R


Comments