กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:32โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:12 ]

   โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โดย นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNU8ltBEAM6ijyffTfWLQ4w~_aLwBg8Y7nVMuviIdH1YwBWpkVarR~_gcYA~_oCHx~%3BZOohHm1VwkZe4wvkB9G~%3BxuaN5QMNeyRZLgC8KHLtkjt0DYTLhqU1En8j6EFyRTDxaW1N0MHq~_fbQ3UdkrDnUoJwBEz1A8QqJQOJNyWBTfsxLD5pq18fKtdHvT7UZD6LaVFiAiD2SUYxNIPAzVDargMQSvZWV3vxBy4~_POWiMW82JrC1WjI~_ti3BkndxSnkSkYDL8lCC24qzU72huXRBY8v4alg9exkfaUeZVg1D7dmaGxjfPezSjtH2Hozy2Pek7D0pmV28QicjkCVzCGBoFodmY4YSaLxC3eBQZJnvGUxvMSXQyCJvj417uC~_cbKKxUJ4hC5ImUMeQL~_DH4MP1a~_wVJLN5Xz1~_Acnjzn8~-.bps.a.2596708807007155&type=1&__xts__[0]=68.ARBWYkPHs-xctsGAo_fAlgilLzW52JKvyrJSGVqzdtFbC4AsWP94Mse-eOppl_9Zw-D3yvZ9-j-8GzflkE4Sve3JyVuIAaN5t8-JDHN1UBOnDF9jZHMZhi06aj6MLlEFtcEy1VriMfjEfwGgZjqCkBNPM-G9s8TdvkZxYJRP8dYK8FOpxW4HijWhrng52nIJWaIyzmhSQGvaHi9fNLv5O_iY_NuAl7aKYyuohWrAqL5INP9rYSexkiW4_7l1Qn-0zTxZHW7GEcCtChufH-xRJtnpFfHlQGXFn8XJCoGQkIIwO6KzG1NcR4qH2iENZy-1ExbUAmGc7MImEW3wWglCnRFafVj6Z5iDQWLH0gUeGUQ1kr4dv7vY8zcZdBNd_9NR7qV1Az9tLHMkQXTMkK3lUXbbrFLR7FXH4d3UWRwSNTcoJW5Rt5VMVmTz3oQ_RRTEePH5NrEi4enD-kaGOmCJCTf8XJUlPUcP0n5yNFKS-nmDCYZavR4QGSbmBpvDudvPQIPSG71cweu9bhXLAZOFUVv2o3YylMah1vhxl3_H3w&__tn__=HH-R