กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 1/2562

โพสต์19 มิ.ย. 2562 00:16โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2562 00:23 ]


บรรยากาศการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 1/2562 ระดับม.ต้น โรงเรียนสว่างแดนดิน 11 มิ.ย. 2562
https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2634808273237457&__xts__%5B0%5D=68.ARBZm0MmwbHD1yoXuatImfIh5RTZjgYWflnKYiJLD2FSFnsG_WMrmp7L77wROBxcj7bV-_BuD313bMycKZHF_XHkq4jyyCKYZDohB0gDkWY9DTAb7CwXt3IaGfIXqMUe33J0wbfumrJhoFdLotb5g7DgbFN9PviG93klEdj_NIe46NNR86cQzZ5M7G1eP1mEzj4FZxGFjkqMaGUzpS6YFtvr9iklABPXO5s6KvibP35xK4Armte4Tuf5tCnx7wHfp-og8hoAxPIzBS8O_EqiRyGwm_4lEQPAofSW95rfo2j1GUsHnL80zuNLFfoHb1kaX1ZSj6RNfYd4vWmSD6VkFKp9MTjyudfiP0c04q7E3cPUEPA0tJZW08bkL04IPtTK1tY5uIg_DrSFUgoF_6mHyqgdxQYO1BlYNsCkzzNx1Q4IQDeaYLbssuSWH7Jm8-S8ytCz71ljWKoBEtg5uNcTFzp4Fw&__tn__=-UC-R
Comments