โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการพัฒนาหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:01โดยWebmaster SWD_School

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการพัฒนาหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
โดย อาจารย์ จากมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ณ ห้องโสตฯ2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน 26 มิ.ย. 2562

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2664543946930556

Comments