ขบวนแห่เทียนพรรษา ของโรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์17 ก.ค. 2562 18:49โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:52 ]

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดยนายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อำเภอสว่างแดนดิน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงานของไทย 

https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2700529329998684&__xts__%5B0%5D=68.ARBCFWBRMcdZga-cRu--9BOwQ_XZHVZBKViAbNAWnsAAo6gWAReStvcKgSiuYsP-rAUGjG5FMvD5ClZXqmZLbO1hcD67SrN3WN3RCEhynluXKZeaycnur2ldWPJMKz4sC7LOSNzVvGcPw1x6QEfuW49zjnndmrajBtBOewGxlEcV_pQfwwdGkeJ4wEkTfRoMKpNmoYAaUEEWgKolyTMa5WVDj0Owhv3Ewgxcx5Dl0VpwgytJ2ydZ16-ssqB0JUyq2-hyvLZ48nxpq4ylb4-SUhvQT2r3PrNw8bKnv5zMhIw85IhPNc1rsiLC4PSKKX7l-nEOzfx2sZkFTDLmFnSlfEdUV_UZbi_IHA9_jBkXrtZIJvTm9SVRy3aQ2cgRlEsoUzHgMf__3N-eOBc6bh_ISeLKuzPHC0Nz8VIdl_dj1Em9BOacocno78n8ZaTpPdiXPuvQeLbuO8RgiIgW16kNJVXDdA&__tn__=-UC-R


Comments