ข่าวกิจกรรมโรงเรียน


ขบวนแห่เทียนพรรษา ของโรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์17 ก.ค. 2562 18:49โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:52 ]


   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดยนายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อำเภอสว่างแดนดิน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน และโรงเรียนต่าง ๆ อันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงานของไทย 

https://www.facebook.com/pg/sawangdaendinschool/photos/?tab=album&album_id=2700529329998684&__xts__%5B0%5D=68.ARBCFWBRMcdZga-cRu--9BOwQ_XZHVZBKViAbNAWnsAAo6gWAReStvcKgSiuYsP-rAUGjG5FMvD5ClZXqmZLbO1hcD67SrN3WN3RCEhynluXKZeaycnur2ldWPJMKz4sC7LOSNzVvGcPw1x6QEfuW49zjnndmrajBtBOewGxlEcV_pQfwwdGkeJ4wEkTfRoMKpNmoYAaUEEWgKolyTMa5WVDj0Owhv3Ewgxcx5Dl0VpwgytJ2ydZ16-ssqB0JUyq2-hyvLZ48nxpq4ylb4-SUhvQT2r3PrNw8bKnv5zMhIw85IhPNc1rsiLC4PSKKX7l-nEOzfx2sZkFTDLmFnSlfEdUV_UZbi_IHA9_jBkXrtZIJvTm9SVRy3aQ2cgRlEsoUzHgMf__3N-eOBc6bh_ISeLKuzPHC0Nz8VIdl_dj1Em9BOacocno78n8ZaTpPdiXPuvQeLbuO8RgiIgW16kNJVXDdA&__tn__=-UC-R


ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา

โพสต์17 ก.ค. 2562 18:44โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:48 ]


   คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสว่างภูมิดล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมอันดีที่โรงเรียนสว่างแดนดินปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี  

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2700423073342643

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

โพสต์17 ก.ค. 2562 18:41โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:11 ]


   โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยลูกเสือและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนสว่างแดนดินทุกระดับชั้นเข้าร่วมในพิธี 
   สำหรับการสวนสนามครั้งนี้ เพื่อเป็นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระปรเมทรรมาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกเสือ เนตรนารี มุ่งสร้างความมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติ ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2697368723648078


กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:32โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2562 00:12 ]


   โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โดย นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNU8ltBEAM6ijyffTfWLQ4w~_aLwBg8Y7nVMuviIdH1YwBWpkVarR~_gcYA~_oCHx~%3BZOohHm1VwkZe4wvkB9G~%3BxuaN5QMNeyRZLgC8KHLtkjt0DYTLhqU1En8j6EFyRTDxaW1N0MHq~_fbQ3UdkrDnUoJwBEz1A8QqJQOJNyWBTfsxLD5pq18fKtdHvT7UZD6LaVFiAiD2SUYxNIPAzVDargMQSvZWV3vxBy4~_POWiMW82JrC1WjI~_ti3BkndxSnkSkYDL8lCC24qzU72huXRBY8v4alg9exkfaUeZVg1D7dmaGxjfPezSjtH2Hozy2Pek7D0pmV28QicjkCVzCGBoFodmY4YSaLxC3eBQZJnvGUxvMSXQyCJvj417uC~_cbKKxUJ4hC5ImUMeQL~_DH4MP1a~_wVJLN5Xz1~_Acnjzn8~-.bps.a.2596708807007155&type=1&__xts__[0]=68.ARBWYkPHs-xctsGAo_fAlgilLzW52JKvyrJSGVqzdtFbC4AsWP94Mse-eOppl_9Zw-D3yvZ9-j-8GzflkE4Sve3JyVuIAaN5t8-JDHN1UBOnDF9jZHMZhi06aj6MLlEFtcEy1VriMfjEfwGgZjqCkBNPM-G9s8TdvkZxYJRP8dYK8FOpxW4HijWhrng52nIJWaIyzmhSQGvaHi9fNLv5O_iY_NuAl7aKYyuohWrAqL5INP9rYSexkiW4_7l1Qn-0zTxZHW7GEcCtChufH-xRJtnpFfHlQGXFn8XJCoGQkIIwO6KzG1NcR4qH2iENZy-1ExbUAmGc7MImEW3wWglCnRFafVj6Z5iDQWLH0gUeGUQ1kr4dv7vY8zcZdBNd_9NR7qV1Az9tLHMkQXTMkK3lUXbbrFLR7FXH4d3UWRwSNTcoJW5Rt5VMVmTz3oQ_RRTEePH5NrEi4enD-kaGOmCJCTf8XJUlPUcP0n5yNFKS-nmDCYZavR4QGSbmBpvDudvPQIPSG71cweu9bhXLAZOFUVv2o3YylMah1vhxl3_H3w&__tn__=HH-R


สอบเค้าโครงงานห้องเรียนพิเศษ SMTE

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:29โดยWebmaster SWD_School


สอบเค้าโครงงานห้องเรียนพิเศษ SMTE โรงเรียนสว่างแดนดิน 9 ก.ค. 2562


https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2689544171097200


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2 ก.ค. 2562

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:21โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:47 ]


     นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทำลายทั้งครอบครัว สังคม ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่น ๆ เช่น อาชญากรรม การฟอกเงิน การทุจริตคอร์รัปชั่น การทำลายศักยภาพของประชากรที่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชนที่เป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การแพร่ระบาดของยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมต้องตระหนัก และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการป้องกัน รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ ด้วยการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายคือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง

https://sites.goohttps://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2676106205774330gle.com/a/swdschool.ac.th/web/home/news/_draft_post-6/All%20photo%20button.png


ตักบาตรสร้างบารมี

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:09โดยWebmaster SWD_School


ตักบาตรสร้างบารมี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสามัคคีเสริมบารมีศรีมงคล โรงเรียนสว่างแดนดิน 28 มิ.ย. 2562

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2668255223226095โครงการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:07โดยWebmaster SWD_School


โครงการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562 27มิ.ย.2562

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2666611346723816


พิธีเปิดโครงการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:04โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 20:55 ]


   นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสต2/1 ณ ห้องโสตโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2666490726735878

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการพัฒนาหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:01โดยWebmaster SWD_School


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการพัฒนาหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
โดย อาจารย์ จากมหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร ณ ห้องโสตฯ2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน 26 มิ.ย. 2562

https://www.facebook.com/1020966204621680/posts/2664543946930556

1-10 of 26