เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:11โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 00:22 ]

ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน โดย นายธวัช ทุมมนตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และ นางสาววิชุดา มาลาสาย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
Comments