เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม (วินัย) ของนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:29โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 00:30 ]


เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม (วินัย) ของนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน โดย นายธวัช ทุมมนตรีตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และ นางเย็นฤดี ศรีสร้อย ตําแหน่ง ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน


เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน

โพสต์20 ก.พ. 2563 00:11โดยWebmaster SWD_School   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 00:22 ]


ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน โดย นายธวัช ทุมมนตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และ นางสาววิชุดา มาลาสาย ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสว่างแดนดิน
1-2 of 2