ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปี2564


📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (รอบที่ 1)
📌 หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ไม่ต้องทำการสมัครเรียนซ้ำ และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
⏰ วันเวลาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และเพจโรงเรียน


ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน 

เรื่อง    เรียกบัญชีสำรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

(ครั้งที่ ๑)

***********************ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  ประเภทห้องเรียนพิเศษ


เอกสารดาวน์โหลดคำแนะนำการมอบตัวนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน


ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

    คู่มือการสมัครเรียน

    คู่มือการสมัครเรียน